Historikk

     

audun_400x373_2
                       Audun Magnus Jensen

Som lærer og tidligere norgesmester i tennis fikk jeg ideen om Brettball etter et kurs på Norges Idrettshøgskole i 1999. En av aktivitetene på kurset var å spille med to papplater og en selvlaget ball av tape. Prosjekt «Det nye ballspillet» ble så gjennomført på Manglerud skole i 2000. Formålet var å utvikle et mer kreativt, sosialt og aktiviserende racketspill.

I 2002 fikk jeg Østlandsk Lærerstevnes Pedagogiske pris for prosjektet. Begrunnelsen fra juryen var:


Prosjektet utmerker seg ved å være basert på mestring, aktivitet/bevegelse og høy grad av elevmedvirkning. Elevene er med på alle nivåer, fra å lage utstyr til å lage regler for spillet. Spillet er fleksibelt og kan spilles både som lagspill og som en individuell aktivitet. Prosjektet vitner om personlig engasjement og kreativitet og en evne til å kombinere kunnskap fra andre arenaer med pedagogikk.

Spillet spredde seg til mange skoler i den tidlige fasen. TV-innslag, avisartikler og deltagelse i den landsomfattende skoleakjsonen “Spis med hodet!”, gjorde spillet godt kjent og spredde seg blant annet til Kolbotn skole (Akershus), Folkvang skole (Østfold), Mosterøy skole (Rogaland), Landås skole (Hordaland), Flekke skule (Sogn og Fjordane), Halsen skole (Nord-Trøndelag), Svorta skole (Møre og Romsdal) og Ørsnes skole (Lofoten i Nordland).

Med Innovasjon Norges støtte i 2010 ble Brettball videreutviklet som skoleprodukt. Det ble gjort uttesting av utstyr og aktiviteter ved fem skoler: Greveløkka skole (3. trinn), Storhamar skole (5.–7. trinn), Hagen spesialskole (5.–7. trinn), Ajer ungdomsskole (8. trinn) og Storhamar videregående skole (3. trinn). 256 elever besvarte spørreskjemaer om Brettball. 86 % svarte at det var gøy å designe brett, mens hele 93 % syntes det var gøy å spille. Elever på Storhamar skole (6.-og7.kl.) var med å utvikle spillet i 2011-2012.

Avtale med Klubben AS i 2013 gjorde det mulig å få solgt Brettball til skoler og idrettslag. Siden da har Brettball spredd seg til over 40 nye skoler, bla.: Nypvang skole (Trondheim), Follebu skole (Oppland), Riple skole (Bergen), Madsebakken skole (Kongsberg), Moseidmoen skole (Vest-Agder), Mausund skole (Sør-Trøndelag), Gamlegrensåsen skole (Kongsberg), Bjørlien skole (Akershus), Midsuns skole (Møre og Romsdal), Skadberg skole (Rogaland), Gausdal ungdomsskole, Ringebu ungdomsskole, Åmli skule (Øst-Agder) og Søre Ål skole (Lillehammer).